Vojnogeografski institut
Vojnogeografski institut
 
25.03.2020
TekstVideogalerija
Vojnogeografski institut "general Stevan Bošković"(VGI) je ustanova Vojske Srbije, koja se bavi istraživačko-razvojnim i proizvodnim radom u oblastima geodezije, fotogrametrije, kartografije, geografskih informacionih sistema, kartografske reprodukcije, metrologije i drugih geodisciplina radi izrade geotopografskih materijala.
Članak o Vojnogeografskom institutu u magazinu ODBRANA
03.03.2023
Tekst o Vojnogeografskom institutu u magazinu ODBRANA...
Obeležen Dan Vojnogeografskog instituta  - "General Stevan Bošković"
03.02.2023
U Vojnogeografskom institutu „General Stevan Bošković“ u Beogradu danas je održana vojna svečanost ...
OBAVEŠTENJE: UVID JAVNOSTI
25.01.2023
Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata dr Stevana Radojčića...
 
 
 
 

ISTORIJAT

 
U periodu balkanskih i I svetskog rata, VGI je dao veliki doprinos Srpskoj vojsci i saveznicima, izradom i štampanjem karata jugoistočne Evrope, u raznim razmerima. Kartografski radovi su vršeni na celom putu odstupanja Srpske vojske, zatim na Krfu, a potom i u Solunu.