Vojnogeografski institut
Vojnogeografski institut
 
29.01.2019
TekstVideogalerija
Vojnogeografski institut (VGI) je ustanova Vojske Srbije, koja se bavi istraživačko-razvojnim i proizvodnim radom u oblastima geodezije, fotogrametrije, kartografije, geografskih informacionih sistema, kartografske reprodukcije, metrologije i drugih geodisciplina radi izrade geotopografskih materijala.
Poseta delegacije Ministarstva narodne odbrane Alžira
22.05.2019
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2019. godinu i Protokolom o saradnji u oblasti vojne geografije sa MNO Alžira u VGI se nalazi ...
Poseta studenata Geografskog fakulteta Vojnogeografskom institutu
16.05.2019
Dana 16.05.2019. godine, studenti prve godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Vonogeografski instutut...
Poseta delegacije VGI Geoinformacionoj službi OS Mađarske
25.04.2019
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2019. godinu i Memorandumom o saradnji u oblasti vojne kartografije OS Mađarske, dvočlana delegacija ...
 
 
 
 

ISTORIJAT

 
U periodu balkanskih i I svetskog rata, VGI je dao veliki doprinos Srpskoj vojsci i saveznicima, izradom i štampanjem karata jugoistočne Evrope, u raznim razmerima. Kartografski radovi su vršeni na celom putu odstupanja Srpske vojske, zatim na Krfu, a potom i u Solunu.