Kartografska obrada
Ustanova vrši kartografsku obradu topografskih, preglednotopografskih, opštegeografskih, tematskih i specijalnih karata. Celokupni tehnološki postupak kartografske obrade zasnovan je na digitalnoj tehnologiji.

Topografske karte (TK) se izrađuju u sledećim razmerama i izdanjima: TK razmera 1:25.000 IV izdanje (TK25/IV), TK razmera 1:50.000 II izdanje (TK50/II), TK razmera 1:100.000 II izdanje (TK100/II) i TK razmera 1:250.000 I izdanje (TK250/I) po varijantama.

Osnovna karta za izradu navedenog razmernog niza topografskih karata je TK25/IV.

Preglednotopografske karte (PTK) se izrađuju u razmeri 1:500.000 II izdanje (PTK500/II) po varijantama.

Opštegeografske karte (OGK) se izrađuju u razmeri 1:750.000 II izdanje (OGK750/II) po varijantama i u razmeri 1:1.000.000 II izdanje (OGK1000/II).

Međunarodna karta sveta (MKS) se izrađuje u razmeri 1:1.000.000 II izdanje (MKS1000/II).

Pored navedenih karata ustanova izrađuje i tematske karte za vojne potrebe. U saradnji sa institucijama sa kojima su potpisani protokoli o saradnji ili komercijalni ugovori VGI izrađuje i druge tematske karte.