TekstVideogalerija

Vojnogeografski institut "general Stevan Bošković"Vojnogeografski institut "general Stevan Bošković" je ustanova Vojske Srbije zadužena za obezbeđenje sistema odbrane geoprostornim podacima koji se odnose na teritoriju Republike Srbije.

Institut je neposredno potčinjen Upravi za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije. 

Direktor instituta je pukovnik dr Dejan Đorđević.

Vojnogeografski institut je akreditovana naučnoistraživačka ustanova. Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji sa brojnim naučnim i obrazovnim institucijama, Institut veoma uspešno realizuje naučnoistraživačke projekte u oblasti geonauka.


Radi obezbeđenja potrebnih geoprostornih podataka, Vojnogeografski institut vrši:
 • snimanje iz vazduha,
 • fotogrametrijski premer,
 • topografski premer,
 • kartografsku obradu,
 • publkovanje podataka,
 • štampanje karata,
 • skladištenje i distribuciju karata,
 • istraživanje i razvoj i
 • obuku korisnika.

Aktuelni zadaci na kojima je Vojnogeografski institut angažovan su:
 • Topografska karta 1:25.000,
 • Topografska karta 1:50.000,
 • Topografska karta 1:100.000,
 • Topografska karta 1:250.000,
 • Geografska karta 1:750.000 i
 • Međunarodna karta 1:1.000.000.

Osim na ovim zadacima, Vojnogeografski institut učestvuje na više projekata od nacionalnog značaja, kao što su:
 • IPA2014 projekat Sanacija posledica poplava,
 • Nacionalni atlas Republike Srbije i
 • Srpska enciklopedija.

Vojnogeografski institut izrađuje različite vrste kartografskih, grafičkih, fotografskih i tekstualno-numeričkih proizvoda u digitalnoj i štampanoj formi. 

Osnovni proizvodi instituta su:
 • topografske karte,
 • geoprostorna baza podataka,
 • ortofoto proizvodi,
 • digitalni model visina i
 • reljefne karte.

Osim ovih proizvoda, Vojnogeografski institut izrađuje pregledno-topografske, geografske i tematske karte. Gotovo svi proizvodi su dostupni i civilnim strukturama.

Vojnogeografski institu poseduje i izuzetno vredne i unikatne arhive naučno-tehničke dokumenacije, koje prevodi u digitalni oblik, i to:
 • Arhiv geodetske dokumentacije (sva značajna geodetska merenja VGI od 1901. godine do danas)
 • Arhiv kartografske dokumentacije (više od 100.000 kartografskih jedinica)
 • Arhiv fotodokumentacije (negativi svih fotogrametrijskih snimanja VGI od 1945. godine do danas)