Skladištenje i distribucija
Vojnogeografski institut skladišti i čuva svoje proizvode - geotopografski materijal u analognom (štampanom) i digitalnom obliku.

Serijski odštamani materijali skladište se i čuvaju u odgovarajućoj papirnoj ambalaži koja je otporna na UV zračenja i vlagu. U magacinu gotovih proizvoda ostvareni su povoljni mikroklimatski uslovi koji se periodično kontrolišu.

Skladištenje i čuvanje GTM u digitalnom obliku vrši se na serverima VGI.

Ustanova vrši isporuku i snabdevanje sistema odbrane geotopografskim materijalima.

Prodaja GTM vrši se u VGI radnim danima u vremenu od 0700 do 1500 časova. Prodaja proizvoda vrši se po utvrđenom cenovniku.