Geoprostorna baza podataka
Projekat uspostavljanja Geoprostorne baze podataka (GBP) za osnovnu topografsku kartu 1:25.000 četvrtog izdanja (TK25/IV), počeo je tokom 2012. godine. Geoprostorna baza podataka podržava:
  • sve procese izrade karte
  • sva radna mesta
  • sve softverske i hardverske komponente
  • sve postupke ažuriranja podataka
  • sve postupke generalizacije sadržaja
  • sve promene u modelu podataka
  • sve vojne i civilne korisnike. 
Geoprostorna baza podataka razvijena u VGI podržava izradu TK25/IV koja predstavnja osnovnu kartu, na osnovu koje se primenom programirane softversko-kartografske generalizacije izrađuje Topografskih karata 1:50.000 (TK50) II izdanje (TK50/II), i 1:100.000 (TK100) II izdanje (TK100/II).
 
Najveći obim podataka se obezbeđuju fotogrametrijskim premerom i neposrednim prikupljanjem podataka na terenu. Radi racionalizacije državnih resursa, VGI deo podataka preuzima od nadležnih državnih ustanovama.