Fotogrametrijski premer
Fotogrametrijski premer je osnovna metoda prikupljanja podataka o prostoru u VGI. Proces prikupljanja je u potpunosti digitalizovan. Radi izrade topografske karte razmera 1:25.000 IV izdanja (TK25/IV), prikupljanje podataka se vrši u geoprostornoj bazi podataka primenom metoda 2D i 3D digitalne fotogrametrijske restitucije.

Osim toga, VGI izrađuje digitalne modele visina različitih rezolucija i namena. Jedan o konačnih proizvoda je i digitalni ortofoto za teritoriju Republike Srbije. Digitalni ortofoto se izrađuje na osnovu snimaka izvornog aerofotogrametrijskog snimanja, satelitskih snimaka i drugih izvora.