Štampanje karata
Štampanje karata predstavlja kartografsko-reprodukcijsku podršku koja je neizostavna u tehnološkom lancu izrade TK od osnivanja VGI do danas.

Osnovni zadatak kartografsko-reprodukcijske podrške u VGI jeste podrška u izradi i štampi vojnih topografskih karata i ostalih geotopografskih proizvoda neophodnih za pouzdano i neprekidno snabdevanje sistema odbrane kvalitetnim geotopografskim materijalima.

Pored izrade geotopografskih materijala, osposobljeni smo i za izradu drugih (nekartografskih) publikacija.

S obzirom na specifičnost izrade topografskih i ostalih specijalnih vojnih karata, usvojena je tehnologija štampe SPOT bojama, tj. da se svaki element karte štampa posebnom bojom.

U cilju izvršavanja osnovnog zadatka, VGI je opremljen jednobojnim ofset mašinama i pratećom grafičkom opremom, koje omogućuju izvršenje svih postavljenih zadataka vezanih za kartografsko reprodukcijsku podršku.

Prelaskom na novu tehnologijuu, izrađena je i implementirana nova tehnološka šema štampanja topografskih i preglednotopografskih karata. S tim u vezi, a u cilju obezbeđivanja što boljih uslova za štampu geotopografskih materijala, u narednom periodu predviđena je modernicazija grafičkih mašina u svim segmentima tehnološkog lanca (priprema, štampa i dorada).

Pored visoko tiražne ofset štampe, kartografsko reprodukcijska podrška u VGI će se u narednom periodu usmeravati i prema digitalnim tehnologijama, što će za posledicu imati mogućnost štampe manjih tiraža u realnom vremenu (Print on Demand).