Reljefna geografska karta 1:1.500.000
Kartografska pojekcija:
Polikonusna
Kartografska osnova: GK1500
Broj listova: 1
Format karte: približno 5°30'x5°
Dimenzije lista karte: 40x60 cm
Varijante analognog izdanja RK1500:
  •  svi elementi na plastičnoj podlozi
Napomena: na karti je primenjeno ćirilično pismo
photoFOTOGALERIJA