ProdajaVojnogeografski institut Beograd

Mije Kovačevića 5, 11108 Beograd

Telefon: +381 11 3205-174 ili +381 11 3205-007

e-mail: vgi_prodaja@vs.rs