Рељефна географска карта 1:1.500.000
Картографска појекција:
Поликонусна
Картографска основа: ГК1500
Број листова: 1
Формат карте: приближно 5°30'x5°
Димензије листа карте: 40x60 cm
Варијанте аналогног издања РК1500:
  •  сви елементи на пластичној подлози
Напомена: на карти је примењено ћирилично писмо
photoФОТОГАЛЕРИЈА