Reljefna pregledno-topografska karta 1:500.000
Kartografska pojekcija:
Lambertova konformna konusna sa dve standardne paralele
Kartografska osnova: PTK500
Broj listova: 2
Format lista karte: 5°30'x5°
Dimenzije lista karte: 92x128 cm
Površina teritorije kartiranja lista: oko 248000 km2
Varijante izdanja RK500:
  •  svi elementi na plastičnoj podlozi
photoFOTOGALERIJA