Рељефна прегледно-топографска карта 1:500.000
Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле
Картографска основа: ПТК500
Број листова: 2
Формат листа карте: 5°30'x5°
Димензије листа карте: 92x128 cm
Површина територије картирања листа: око 248000 km2
Варијанте издања РК500:
  •  сви елементи на пластичној подлози
photoФОТОГАЛЕРИЈА