Reljefna pregledno-topografska karta 1:300.000
Kartografska pojekcija: Gaus-Krigerova
Kartografska osnova: PTK300
Broj listova:
  • 14 (teritoriju Srbije zahvata 12 listova, a za zidno izdanje se dodaju listovi Podgorica i Arad)
Format lista karte: 1°30'x1°30'
Dimenzije lista karte: 50x70 cm
Površina teritorije kartiranja lista: oko 20130 km2
Varijante izdanja:
  •  svi elementi na plastičnoj podlozi
photoFOTOGALERIJA