Рељефна прегледно-топографска карта 1:300.000
Картографска појекција: Гаус-Кригерова
Картографска основа: ПТК300
Број листова:
  • 14 (територију Србије захвата 12 листова, а за зидно издање се додају листови Подгорица и Арад)
Формат листа карте: 1°30'x1°30'
Димензије листа карте: 50x70 cm
Површина територије картирања листа: oko 20130 km2
Варијанте издања:
  •  сви елементи на пластичној подлози
photoФОТОГАЛЕРИЈА