Saobraćajna karta 1:500 000 (SK500)Kartografska pojekcija:
Lambertova konformna konusna sa dve standardne paralele
Kartografska osnova: PTK500
Broj listova:
  •  ukupno
Format lista karte: 7°30'x6°
Dimenzija lista karte:
  •  zidna SRJ 98x135 cm
  •  savijena 17x23 cm
Varijante analognog izdanja SK500:
  •  zidna (svi elementi)
  •  savijena (svi elementi)
photoFOTOGALERIJA