Саобраћајна карта 1:500 000 (СК500)Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле
Картографска основа: ПТК500
Број листова:
  •  укупно
Формат листа карте: 7°30'x6°
Димензија листа карте:
  •  зидна СРЈ 98x135 cm
  •  савијена 17x23 cm
Варијанте аналогног издања СК500:
  •  зидна (сви елементи)
  •  савијена (сви елементи)
photoФОТОГАЛЕРИЈА