Opštegeografska karta 1:1 000 000 (OGK1000)Kartografska pojekcija:
Lambertova konformna konusna sa dve standardne paralele
Broj listova: 1
Format lista karte: 6°x5°
Dimenzije lista karte: 70x70 cm
Varijante analognog izdanja OGK1000:
  • analogni oblik
    • svi elementi
  • digitalni oblik OGK1000 (samo za teritoriju Srbije)
    • raster (svi elementi)
    • vektor (po tematskim nivoima)
    • baza podataka
photoFOTOGALERIJA