Општегеографска карта 1:1 000 000 (ОГК1000)Картографска појекција:
Ламбертова конформна конусна са две стандардне паралеле
Број листова: 1
Формат листа карте: 6°x5°
Димензије листа карте: 70x70 cm
Варијанте аналогног издања ОГК1000:
  • аналогни облик
    • сви елементи
  • дигитални облик ОГК1000 (само за територију Србије)
    • растер (сви елементи)
    • вектор (по тематским нивоима)
    • база података
photoФОТОГАЛЕРИЈА