Karte bivše JugoslavijeVojnogeografski institut raspolaže i sa sledećim kartama bivše Jugoslavije:
  • Topografska karta 1:25 000
  • Topografska karta 1:50 000
  • Topografska karta 1:100 000
  • Topografska karta 1:200 000
  • Preglednotopografska karta 1:300 000
  • Preglednotopografska karta 1:500 000
  • Opštegeografska karta 1:750 000
  • Međunarodna karta sveta 1:1 000 000
photoFOTOGALERIJA