Карте бивше ЈугославијеВојногеографски институт располаже и са следећим картама бивше Југославије:
  • Топографска карта 1:25 000
  • Топографска карта 1:50 000
  • Топографска карта 1:100 000
  • Топографска карта 1:200 000
  • Прегледнотопографска карта 1:300 000
  • Прегледнотопографска карта 1:500 000
  • Општегеографска карта 1:750 000
  • Међународна карта света 1:1 000 000
photoФОТОГАЛЕРИЈА