11.09.2021

PETI KONGRES SRPSKIH GEOGRAFA
Dana 10.09.2021. godine dva pripadnika Vojnogeograskog instituta – „General Stevan Bošković“ (pk dr Dejan Đorćević-direktor Instituta i pk dr Saša Bakrač-pomoćnik direktora Instituta) učestvovala su u radu 5. kongresa srpskih geografa sa radom pod nazivom Monitoring spatial changes using historical aerial images.

Kongres se održao po nazivom “Inovativni pristup i perspektive primenjene geografije” od 9-11. septembra 2021. godine u Novom Sadu u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu/Prirodno-matematički fakultet, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.