11.09.2021

ПЕТИ КОНГРЕС СРПСКИХ ГЕОГРАФА
Дана 10.09.2021. године два припадника Војногеограског института – „Генерал Стеван Бошковић“ (пк др Дејан Ђорћевић-директор Института и пк др Саша Бакрач-помоћник директора Института) учествовала су у раду 5. конгреса српских географа са радом под називом Мonitoring spatial changes using historical aerial images.

Конгрес се одржао по називом “Иновативни приступ и перспективе примењене географије” од 9-11. септембра 2021. године у Новом Саду у организацији Универзитета у Новом Саду/Природно-математички факултет, Департмана за географију, туризам и хотелијерство.