02.06.2020

Javni konkursJavni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije možete pogledati na sledećem linku:

http://www.mod.gov.rs/cir/16088/javni-konkurs-za-prijem-lica-iz-gradjanstva-u-svojstvu-civilnih-lica-na-sluzbi-u-vojsci-srbije-16088

Obrazac prijave na konkurs možete preuzeti na sledećem linku:

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-03/Inspektor%20rada%20PA.pdf