02.06.2020

Јавни конкурсЈавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије можете погледати на следећем линку:

http://www.mod.gov.rs/cir/16088/javni-konkurs-za-prijem-lica-iz-gradjanstva-u-svojstvu-civilnih-lica-na-sluzbi-u-vojsci-srbije-16088

Образац пријаве на конкурс можете преузети на следећем линку:

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-03/Inspektor%20rada%20PA.pdf