15.11.2023

Poseta delegacije Kompanije za kartiranje i komunikacije Ministarstva odbrane Mađarske
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2023. godinu, dana 15.11.2023. godine realizovana je poseta tročlane delegacije Kompanije za kartiranje i komunikacije Ministarstva odbrane Mađarske koja je nastala rasformiranjem Geoinformacione službe OS Mađarske.
 
Cilj aktivnosti je razmena iskustva sa predstavnicima novoformirane Kompanije za kartiranje i komunikacije Ministarstva odbrane Mađarske u oblastima izrade GTM, razmena iskustva u kreiranju geoprostornih baza podataka podataka, kao i mogućnost razmene GTM-a zagraničnog područja.