15.12.2022

Poseta studenata Građevinskog fakulteta
Dana 14.12.2022. godine, studenti treće godine Građevinskog fakulteta - Odseka za geodeziju i geoinformatiku Univerziteta u Beogradu, posetili su Vonogeografski instutut - "General Stevan Bošković". U okviru posete studentima su prezentovane delatnosti, proizvodi i kartografski arhiv Vojnogeografskog instituta - "General Stevan Bošković".
photoFOTOGALERIJA