Preglednotopografska karta 1:500 000 (PTK500)Kartografska pojekcija:
Lambertova konformna konusna sa dve standardne paralele
Broj listova: 2
Format lista karte:  5°30'x5°
Dimenzije lista karte: 92x128 cm
Površina teritorije kartiranja lista: oko 248000 km2
Varijante izdanja PTK500:
 • analogni oblik
  • svi elementi
  • svi elementi sa kodnom mrežom
  • svi elementi - školsko izdanje
  • bledi otisak sa administrativnim granicama i kodnom mrežom
  • bledi otisak sa administrativnim granicama bez kodne mreže
 • digitalni oblik PTK500:
  • raster (svi elementi)
Napomena: Na karti je upotrebljeno ćirilično pismo
photoFOTOGALERIJA