TekstFotogalerija
25.03.2020

Promena naziva Vojnogeografskog instituta
Odlukom predsednika Republike Srbije, ustanovi Vojnogeografski institut određuje se naziv Vojnogeografski institut – "general Stevan Bošković". Odluka je stupila na snagu 20.03.2020. godine, osmog dana od objavljivanju u Službenom vojnom listu.
GEODETSKI GENERAL
STEVAN P. BOŠKOVIĆ
(1868-1957)
 
Geodetski general Stevan P. Bošković pripada nevelikoj grupi srpskih oficira koji su za svoj naučni rad odlikovani prijemom u Srpsku akademiju nauka. Bio je jedan od najobrazovanijih oficira koje je Srbija ikada imala. Njegova neobično duga vojnička i naučna karijera je počela krajem 19. veka u Kraljevini Srbiji, nastavila se u Kraljevini Jugoslaviji, a završila u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Bila je posvećena pre svega geodeziji i kartografiji, a delom geografiji i srodnim naučnim disciplinama. Rukovodeći Vojnogeografskim institutom skoro četiri decenije, Bošković je obezbedio Srbiji i Jugoslaviji geodetsku osnovu, premer i topografske karte, uspostavio kontinuitet geodetskih i kartografskih radova na Balkanskom poluostrvu i njihovu povezanost sa Evropom, te dao vidan doprinos međunarodnim geodetskim radovima i nacionalnim radovima drugih zemalja.

Inovirao je geodetske instrumente i pribor, usavršavao metode geodetskih merenja, osnivao i učestvovao u osnivanju mnogih institucija i udruženja.
Njegov rad nije obeležio samo vreme u kojem je stvarao i u kojem je postigao skoro sve što se u jednoj plodnoj vojničkoj i naučnoj karijeri može postići: visok oficirski čin, zvučna naučna zvanja, veliki ugled u zemlji i u inostranstvu i dela koja su ga nadživela. Jer, i danas se služimo mnogim rezultatima Boškovićevog rada i stvaralaštva.