24.09.2021

Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima
U periodu od 20. do 23. septembra 2021. godine održan je 48. Međunarodno simpozijum o operacionim istraživanjima "SYM-OP-IS 2021" u Banji Koviljači u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Matematičkog instituta SANU.

Na simpozijumu su pored drugih učesnika iz MO i VS, učestvovala i tri pripadnika Vojnogeografskog instituta - "General Stevan Bošković" (pk dr Radoje Banković, pk dr Saša Bakrač i msr Marko Stojanović) predtavljajući radove iz oblasti GIS-a i Ekološkog menadžmenta i upravljanje prirodnim resursima.