22.05.2019

Poseta delegacije Ministarstva narodne odbrane Alžira
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2019. godinu i Protokolom o saradnji u oblasti vojne geografije sa MNO Alžira u VGI se nalazi dvočlana delegacija koju čine: major Kadur Đebar Abdelghani (Kaddour Djebbar Abdelghani) i major Jahia Medah Brahim (Yahia Meddah Brahim).
 
Cilj aktivnosti je razmena iskustva sa predstavnicima MNO Alžira u oblasti obrade i korišćenja podataka aerofotogrametrijskog snimanja.
photoFOTOGALERIJA