Штампање каратa
Штампање карата представља картографско-репродукцијску подршку која је неизоставна у технолошком ланцу израде ТК од оснивања ВГИ до данас.

Основни задатак картографско-репродукцијске подршке у ВГИ јесте подршка у изради и штампи војних топографских карата и осталих геотопографских производа неопходних за поуздано и непрекидно снабдевање система одбране квалитетним геотопографским материјалима.

Поред израде геотопографских материјала, оспособљени смо и за израду других (некартографских) публикација.

С обзиром на специфичност израде топографских и осталих специјалних војних карата, усвојена је технологија штампе SPOT бојама, тј. да се сваки елемент карте штампа посебном бојом.

У циљу извршавања основног задатка, ВГИ је опремљен једнобојним офсет машинама и пратећом графичком опремом, којe омогућују извршење свих постављених задатака везаних за картографско репродукцијску подршку.

Преласком на нову технологијуу, израђена је и имплементирана нова технолошка шема штампања топографских и прегледнотопографских карата. С тим у вези, а у циљу обезбеђивања што бољих услова за штампу геотопографских материјала, у наредном периоду предвиђена је модерницазија графичких машина у свим сегментима технолошког ланца (припрема, штампа и дорада).

Поред високо тиражне офсет штампе, картографско репродукцијска подршка у ВГИ ће се у наредном периоду усмеравати и према дигиталним технологијама, што ће за последицу имати могућност штампе мањих тиража у реалном времену (Print on Demand).