Картографска обрада
Установа врши картографску обраду топографских, прегледнотопографских, општегеографских, тематских и специјалних карата. Целокупни технолошки поступак картографске обраде заснован је на дигиталној технологији.

Топографске карте (ТК) се израђују у следећим размерама и издањима: ТК размера 1:25.000 IV издање (ТК25/IV), ТК размера 1:50.000 II издање (ТК50/II), ТК размера 1:100.000 II издање (ТК100/II) и ТК размера 1:250.000 I издање (ТК250/I) по варијантама.

Основна карта за израду наведеног размерног низа топографских карата је ТК25/IV.

Прегледнотопографске карте (ПТК) се израђују у размери 1:500.000 II издање (ПТК500/II) по варијантама.

Општегеографске карте (ОГК) се израђују у размери 1:750.000 II издање (ОГК750/II) по варијантама и у размери 1:1.000.000 II издање (ОГК1000/II).

Међународна карта света (МКС) се израђује у размери 1:1.000.000 II издање (МКС1000/II).

Поред наведених карата установа израђује и тематске карте за војне потребе. У сарадњи са институцијама са којима су потписани протоколи о сарадњи или комерцијални уговори ВГИ израђује и друге тематске карте.