Складиштење и дистрибуција
Војногеографски институт складишти и чува своје производе - геотопографски материјал у аналогном (штампаном) и дигиталном облику.

Серијски одштамани материјали складиште се и чувају у одговарајућој папирној амбалажи која је отпорна на УВ зрачења и влагу. У магацину готових производа остварени су повољни микроклиматски услови који се периодично контролишу.

Складиштење и чување ГТМ у дигиталном облику врши се на серверима ВГИ.

Установа врши испоруку и снабдевање система одбране геотопографским материјалима.

Продаја ГТМ врши се у ВГИ радним данима у времену од 0700 до 1500 часова. Продаја производа врши се по утврђеном ценовнику.