05.06.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ: УВИД ЈАВНОСТИ
Извештаји о испуњености услова за избор у звање истраживач сарадник кандидата пп Марка Стојановића и пп Виктора Марковића стављени су на увид јавности. Извештаји су изложени у библиотеци Војногеографског института– „Генерал Стеван Бошковић“, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 05.06.2024. до 04.07.2024. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведене извештаје могу се доставити Научном већу Војногеографског института –„Генерал Стеван Бошковић“ писаним путем до 05.07.2024. године.