25.01.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ: УВИД ЈАВНОСТИ
Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник кандидата др Стевана Радојчића стављен је на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института– „Генерал Стеван Бошковић“, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 26.01.2023. до 24.02.2023. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института– „генерал Стеван Бошковић“ писаним путем до 28.02.2023. године.