16.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ: АКРЕДИТАЦИЈА ВГИ
Војногеографски институт– „Генерал Стеван Бошковић“ је реакредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као истраживачко-развојни институт.

Акредитација је добијена на основу Одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Број: 660-01-00009/35 од 12.07.2022. године.
 
dodatakДОДАЦИ