14.06.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ: УВИД ЈАВНОСТИ
Извештај о испуњености услова за реизбор у звање научни сарадник кандидата потпуковника др Синише Дробњака ставља се на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института– „Генерал Стеван Бошковић“, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 14.06.2022. до 14.07.2022. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај може се доставити Научном већу Војногеографског института– „генерал Стеван Бошковић“ писаним путем до 15.07.2022. године.