14.12.2021

ЈУБИЛЕЈ: 30 ГОДИНА ОД ПРЕСЕЉЕЊА ШТАМПАРИЈЕ
Ових дана се у Војногеографском институту - "Генерал Стеван Бошковић" (ВГИ) обележава тридесет година од јединствене акције у историји ВГИ која је почетком рата у СФРЈ изведена у року од два месеца, при чему је из радне јединице лоциране у Сарајеву уз учешће око 400 људи, 100 возача и 87 војних возила пренето преко 1000 тона разне опреме и материјала.

Колики је значај ове акције, говори податак да се и данас део штампе геотопографских материјала које израђује ВГИ, врши на опреми која је тада пренета и да у магацимима ВГИ на залихама имамо репроматерија из тог периода.

Поводом овог јубилеја ВГИ, магазин "Одбрана" је у броју 355 од децембра 2021. године написао посебан чланак.