14.12.2021

Споразум о научно-техничкој сарадњи
Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема из Новог Сада  (Институт БиоСенс) и Војногеографски институт – „Генерал Стеван Бошковић“ (ВГИ) потписали су споразум о научној-техничкој сарадњи. Споразум су потписали директор Института БиоСенс проф. др Владимир Црнојевић и директор ВГИ пуковник др Дејан Ђорђевић, научни сарадник.

Овим споразумом БиоСенс и ВГИ планирају да развију сарадњу из области рачунарских наука – даљинске детекције, заштите и проучавања животне средине у целости, развоја и истраживања у домену пољопривреде и заштите и истраживања културне баштине.