14.06.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ: Увид јавности
Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник кандидата др Дејана Ђорђевића стављен je на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 15.06.2021. до 15.07.2021. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института– „генерал Стеван Бошковић“ писаним путем од 15.07. до 16.07.2021. године.