11.05.2021

Свечани пријем новозапослених војних службеника
Данас се на дужност у Војногеографском институту - "генерал Стеван Бошковић" јавило тринаест новопримљених војних службеника након спроведеног јавног конкурса за пријем лица из грађанства.

Том приликом је уприличен свечани пријем, при чему је заступник директора Војногеографског института - "генерал Стеван Бошковић"  пуковник др Дејан Ђорђевић, пожелео добродошлицу новопримљеним лицима, упознао их са институцијом у коју су дошли и предочио зататке које ВГИ обавља.

Такође је истакао да њиховим доласком, ВГИ добија још већи замајац на изврашавњу основног задатка - израде ажурног геотопографског материјала за потребе Војске Србије и система одбране.

Уз жеље да се у новој средини осећају као у својој новој кући, заступник директора Војногеографског института - "генерал Стеван Бошковић"  пуковник др Дејан Ђорђевић је упознао новозапослена лица са својим предпостављеним старешинама и упутио их на даљње планске активности.