22.08.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ: Увид јавности
Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник кандидата др Миодрага Костића стављен je на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 22.08.2020. до 20.09.2020. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Евентуалне примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 21.09. до 22.09.2020. године.