22.05.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ: Увид јавности
Извештаји о испуњености услова за избор у звање научни сарадник кандидата пуковника др Радоја Банковића и др Зорана Срдића стављени су на увид јавности. Извештаји су изложени у библиотеци Војногеографског института, ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 22.05.2020. до 21.06.2020. године, од 07.00 до 15.00 часова.

Примедбе на горе наведене извештаје могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 22.06. до 23.06.2020. године.