Топографска карта 1:50 000 (ТК50)Картографска појекција:
Гаус-Кригерова
Број листова:
 • 204 (укупно)
 • 5 I издање
 • 199 III издање
Формат листа карте: 15'x15'
Димензије листа карте: 50x70 cm
Површина територије картирања листа: око 555 km2
Варијанте издања TK50:
 • аналогни облик
  • сви елементи
  • рељеф и хидрографија
 •  дигитални облик ТК50 (само за територију Србије):
  • растер (сви елементи)
photoФОТОГАЛЕРИЈА