09.07.2020

COVID-19: ОБАВЕШТЕЊЕУ циљу спречавања ширења вирусне инфекције COVID-19, контакт са странкама у вези куповине геотопографских материјала, врши ће се искључиво телефонским путем или путем електронске поште. Свака промену у вези рада продајне службе Војногеографског института -"генерал Стеван Бошковић", биће доступне на сајту.