Војногеографски институт "генерал Стеван Бошковић"Војногеографски институт "генерал Стеван Бошковић" је установа Војске Србије задужена за обезбеђење система одбране геопросторним подацима који се односе на територију Републике Србије.

Институт је непосредно потчињен Управи за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије. 

Директор института је пуковник др Дејан Ђорђевић.

Војногеографски институт је акредитована научноистраживачка установа. Захваљујући успостављеној сарадњи са бројним научним и образовним институцијама, Институт веома успешно реализује научноистраживачке пројекте у области геонаука.


Ради обезбеђења потребних геопросторних података, Војногеографски институт врши:
 • снимање из ваздуха,
 • фотограметријски премер,
 • топографски премер,
 • картографску обраду,
 • публковање података,
 • штампање карата,
 • складиштење и дистрибуцију карата,
 • истраживање и развој и
 • обуку корисника.

Актуелни задаци на којима је Војногеографски институт ангажован су:
 • Топографска карта 1:25.000,
 • Топографска карта 1:50.000,
 • Топографска карта 1:100.000,
 • Топографска карта 1:250.000,
 • Географска карта 1:750.000 и
 • Међународна карта 1:1.000.000.

Осим на овим задацима, Војногеографски институт учествује на више пројеката од националног значаја, као што су:
 • IPA2014 пројекат Санација последица поплава,
 • Национални атлас Републике Србије и
 • Српска енциклопедија.

Војногеографски институт израђује различите врсте картографских, графичких, фотографских и текстуално-нумеричких производа у дигиталној и штампаној форми. 

Основни производи института су:
 • топографске карте,
 • геопросторна база података,
 • ортофото производи,
 • дигитални модел висина и
 • рељефне карте.

Осим ових производа, Војногеографски институт израђује прегледно-топографске, географске и тематске карте. Готово сви производи су доступни и цивилним структурама.

Војногеографски институ поседује и изузетно вредне и уникатне архиве научно-техничке докуменације, које преводи у дигитални облик, и то:
 • Архив геодетске документације (сва значајна геодетска мерења ВГИ од 1901. године до данас)
 • Архив картографске документације (више од 100.000 картографских јединица)
 • Архив фотодокументације (негативи свих фотограметријских снимања ВГИ од 1945. године до данас)
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Војногеографски институт кроз три века