Снимање из ваздуха
Аерофотограметријско снимање (АФС) врши служба која је опремљена најсавременијим системом за аерофотограметријско снимање кога чине авион Piper Seneca V, дигитални аерофотограметријски систем Leica ADS80 SH82 и систем за авионско ласерско скенирање терена (LiDAR систем-LIght Detection and Ranging) Leica ALS80.

Аерофотограметријско снимање и ласерско скенирање терена се изводи превасходно за потребе Војске Србије и система одбране, а према посебним захтевима и за потребе јавног и приватног сектора. Служба обезбеђује квалитетне дигиталне аерофотограметријске снимке за потребе израде дигиталних ортофото производа, 2Д и 3Д фотограметријског премера, моделовања и израде дигиталних топографских планова и карата.