Топографска карта 1:25 000 (ТК25/II, ТК25/III), друго и треће издање
Картографска појекција:
Гаус-Кригерова
Број листова:
 • 732 (укупно)
 • 467 II издање
 • 265 III издање
Формат листа карте: 7'30"x7'30"
Димензије листа карте: 50x70 cm
Површина територије картирања листа: око 140 km2
Варијанте издања TK25/II, III:
 •  аналогни облик (37 листова трећег издања није штампано)
  • сви елементи
  • рељеф и хидрографија
 •  дигитални облик ТК25 (само за територију Србије):
  • растер (сви елементи)
  • растер (по елементима)
  • вектор (рељеф и хидрографија)
photoФОТОГАЛЕРИЈА