српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Topografska karta 1:100 000 (TK100), EXYU

Kartografska projekcija: Gaus-Krigerova

Format lista karte: 30'x30'

Dimenzije lista karte: 50x70 cm

Površina teritorije kartiranja lista: oko 2220 km2

Oznaka preglednog lista:

VGI-PL 100


Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana