Vesti

 

Period: 01.01.2012 - 28.05.2023

Kategorija: Vesti

Ukupan broj zapisa: 47

15 Maj 2023
15.05.2023
 
Izveštaji komisija o ispunjenosti uslova za izbor u stručno zvanje...
 
03 Mar 2023
03.03.2023
 
Tekst o Vojnogeografskom institutu u magazinu ODBRANA...
 
03 Feb 2023
Fotogalerija
03.02.2023
 
U Vojnogeografskom institutu „General Stevan Bošković“ u Beogradu danas je održana vojna svečanost ...
 
25 Jan 2023
25.01.2023
 
Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata dr Stevana Radojčića...
 
15 Dec 2022
Fotogalerija
15.12.2022
 
Poseta studenata Građevinskog fakulteta - Odseka za geodeziju i geoinformatiku Vojnogeografskom institutu - "General Stevan Bošković"...