Vesti

 

Period: 01.01.2012 - 17.08.2019

Kategorija: Vesti

Ukupan broj zapisa: 8

22 Maj 2019
Fotogalerija
22.05.2019
 
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2019. godinu i Protokolom o saradnji u oblasti vojne geografije sa MNO Alžira u VGI se nalazi dvočlana delegacija...
 
16 Maj 2019
Fotogalerija
16.05.2019
 
Dana 16.05.2019. godine, studenti prve godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Vonogeografski instutut...
 
25 Apr 2019
25.04.2019
 
U skladu sa planom Međunarodne vojne saradnje za 2019. godinu i Memorandumom o saradnji u oblasti vojne kartografije OS Mađarske, dvočlana delegacija VGI u sastavu...
 
19 Mar 2019
Fotogalerija
19.03.2019
 
Tokom 2013. i 2014. godine VGI je za potrebe izrade novih topografskih karata u potpunosti promenio matematičku osnovu svojih karata, podelu na listove, nomenklaturu i kartografsko-redakcijska ...
 
05 Feb 2019
Fotogalerija
05.02.2019
 
Praznici geodetske službe i Vojnogeografskog instituta obeleženi su danas svečanim skupom u Vojnogeografskom institutu (VGI) u Beogradu.